I 2018 var vi med i projektet og stod for apteringen, da færgen Thyborøn-Agger blev bygget. Billederne herunder er fra færgens et-års-syn.